Novye taksony sem. Dolichopodidae (Diptera),
opisannye O.P. Negrobovym
Last updated: 17 July 2003
Subfamily Sciapodinae

1. Kalochaeta cucana Negrobov et Kulibali, 1983: Afrika (Zair) * Chrysosoma (Kalocheta)

2. Mesorhaga dimi Negrobov, 1984: The Russian Far East (Kuril’skie o-va)

3. M. janata Negrobov, 1984: Japan * Amblypsilopus

4. M. palaearctica Negrobov, 1984: China

5. M. pilosa Negrobov, 1979: Primorskii krai

6. Sciapus incognitus Negrobov et Shamshev, 1996: The Russian Far East (Primorskii krai)

7. S. matilei Negrobov, 1973: Afganistan

8. S. mediterraneus Bulli et Negrobov, 1987: Ukraina, Armeniya * deserves a new name

9. S. paradoxus Negrobov et Shamshev, 1986: The Russian Far East (Primorskii krai)

10. S. paradoxus sachalinensis Negrobov et Shamshev, 1986: The Russian Far East (Sakhalin)

11. S. polozhentsevi Negrobov, 1977: N Caucasus, Krasnodarskii krai

12. S. sibiricus Negrobov et Shamshev, 1986: Vostochnaya Sibir’ (Sayany)

Subfamily Xanthochlorinae

13. Xanthochlorus flavicans Negrobov, 1978: Tadzhikistan

14. X. fulvus Negrobov, 1978: N Caucasus

15. X. lucidulus Negrobov, 1978: Sr. Aziya (Uzbekistan, Tadzhikistan)

16. X. luridus Negrobov, 1978: N Caucasus

17. X. philippovi Negrobov, 1978: The Russian Far East

Subfamily Rhaphiinae

18. Rhaphium beringiense Negrobov, 1979: The Russian Far East (Magadanskaya obl., Kamchatka), N Amerika (Alyaska)

19. R. crinitum Negrobov et Onitchenko, 1991: Gruziya

20. R. dichromum Negrobov, 1976: Baikal

21. R. doroteum Negrobov, 1979: The Russian Far East (Primorskii krai, Sakhalin), Sibir’ (Baikal)

22. R. essoensis Negrobov, 1979: The Russian Far East (Kamchatka)

23. R. firsovi Stackelberg et Negrobov, 1976: The Russian Far East (Primorskii krai), Sibir’

24. R. flavilabre Negrobov, 1979: The Russian Far East (Primorskii krai)

- R. grootaerti Negrobov, Grichanov et Bakary, 1982: Afrika (Zair) * Rhaphium sexsetosum (Vanschuytbroeck, 1951)

26. R. gruniniani Negrobov, 1979: Sibir’ (Altai)

27. R. gussacovskii Stackelberg et Negrobov, 1976: The Russian Far East (Primorskii krai, Kuril’skie ostrova)

28. R. lehri Negrobov, 1977: Evropeiskaya chast’ SSSR (Voronezhskaya obl.), Kazakhstan

29. R. nudiusculum Negrobov, 1976: Baikal(Barguzinskii zapovednik)

30. R. nuortevai Negrobov, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

31. R. parentianum Negrobov, 1979: China

32. R. richterae Negrobov, 1977: The Russian Far East (Kuril’skie o-va)

33. R. sachalinense Negrobov, 1979: The Russian Far East (Sakhalin)

34. R. sichotense Negrobov, 1979: The Russian Far East (Primorskii krai)

35. R sinense Negrobov, 1979: China

36. R. stackelbergi Negrobov, 1976: The Russian Far East (Primorskii krai)

37. R. tuberculatum Negrobov, 1973: Mongoliya

-  R. vanschuytbroecki Ntgrobov, Grichanov et Bakary, 1982: Afrika (Zair) * Rhaphium pectinigerum (Parent, 1938)

39. R. venustum Negrobov, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

40. R. zairensis Negrobov, Grichanov et Bakary, 1982: Afrika (Zair)

41. Nematoproctus daubichensis Stackelberg et Negrobov, 1976: The Russian Far East (Primorskii krai)

Subfamily Peloropeodinae

42. Chrysotimus flavisetus Negrobov, 1978: The Russian Far East (Primorskii krai)

43. Ch. spinuliferus Negrobov, 1978: The Russian Far East (Primorskii krai)

44. Ch. sugonjaevi Negrobov , 1978: Tadzhikistan

45. Guseriplia Negrobov, 1968

46. G. chlorina Negrobov, 1968: N Caucasus

47. G. viridana Negrobov, 1978: N Caucasus

48. Neurigonella tatjanae Negrobov, 1984: The Russian Far East (Primorskii krai)

49. Pseudoxanthochlorus Negrobov, 1977

50. P. micropygus Negrobov, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

51. Vetimicrotes nartshukae Negrobov, 1976: Uzbekistan

52. Acropsilus igori Negrobov, 1984: Tadzhikistan

Subfamily Hydrophorinae

Tribe Aphrosylini

53. Aphrosylus aculeatus Negrobov, 1979: Sitsiliya

54. A. schumanni Negrobov, 1979: Izrail’

Tribe Thinophilini

55. Thinophilus bicalcaratus Negrobov, 1971: Turkmeniya

56. T. brevicilius Negrobov, 1971: Sr. Aziya (Tadzhikistan, Uzbekistan, Kirgiziya)

57. T. longipilus Negrobov, 1971: The Russian Far East (Primorskii krai)

58. T. ornatus Negrobov et Gritchanov, 1982: Tadzhikistan

59. T. setosus Negrobov, 1979: Mongoliya

60. T. vanschuytbroecki Negrobov, 1971: Azerbaidzhan, Turkmeniya

Tribe Hydrophorini

61. Diostracus maculatus Negrobov, 1980: The Russian Far East

62. D. naegelei Negrobov, 1973: The Russian Far East (Sakhalin)

-     D. spinulifer Negrobov et Zuricov, 1988 : Gruziya * Lagodechia

64. D. subalpinus Negrobov, 1973: Baikal

65. D. vitae Negrobov, 1980: The Russian Far East (Primorskii krai)

66. D. zlobini Negrobov, 1980: The Russian Far East (Primorskii krai)

 -     Lagodechia Negrobov et Zuricov, 1996: Caucasus (Gruziya)

68. Lagodechia spinulifer Negrobov et Zuricov, 1996: Caucasus (Gruziya)

69. Liancalus dytei Negrobov, Gnotaert, Coulibaly, 1987: Afrika (Zair)

70. L. zhenzhuristi Negrobov, 1979: YUzhnaya Koreya i Taivan’

71. Sphyrotarsus caucasicus Negrobov, 1965: Caucasus

-      Takagia Negrobov, 1965: Tadzhikistan

73. Takagia stackelbergi Negrobov, 1965: Tadzhikistan * Sphyrotarsus (in subg. Takagia)

74. Hydrophorus arcticus Negrobov, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

75. H. baicalensis Negrobov, 1977: Vost. Sibir’

76. H. brachyclypeus Negrobov, 1977: Mongoliya

77. H. brunneifacies Negrobov, 1977: N Kazakhstan, Altai

78. H. cinipunctus Negrobov, 1975: Vost. Sibir’ (Buryatiya), The Russian Far East (Kamchatka), Mongoliya

79. H. emeljanovi Negrobov, 1975: Mongoliya

80. H. irinae Negrobov, 1977: Ural

81. H. parvisetus Negrobov, 1977: Kirgiziya

82. H. rasnitsyni Negrobov, 1977: Zabaikal’e

83. H. zaitzevianus Negrobov, 1977: Mongoliya

Subfamily Neurigoninae

84. Neurigona anomaloptera Negrobov , 1987 : The Russian Far East (Kuril’skie o-va)

85. N. bullata Negrobov , 1987 : Tadzhikistan

86. N. davshinica Negrobov, 1987: The Russian Far East (Primorskii krai, Sakhalin), Vost. Sibir’ (Vost. Sayany)

87. N. euchroma Negrobov, 1987: Uzbekistan

88. N. febrilata Negrobov et Fursov, 1988: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Kav kaz)

89. N. flavella Negrobov, 1987: The Russian Far East (Primorskii krai, Kuril’skie ova)

90. N. grossa Negrobov, 1987: The Russian Far East (Primorskii krai)

91. N. helva Negrobov et Zurikov, 1990: YUg evropeiskoi chasti Rossii (Krasnodarskii krai)

92. N. kasparyani Negrobov, 1987: The Russian Far East (Sakhalin)

93. N. micropyga Negrobov, 1987: The Russian Far East (Kuril’skie o-va, KHabarovskii krai)

94. N. mongolensis Negrobov et Fursov, 1985: Mongoliya

95. N. ninae Negrobov, 1987: The Russian Far East (Primorskii krai)

96. N. pseudolongipes Negrobov, 1987: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Caucasus)

97. N. pullata Negrobov, 1988: The Russian Far East (Primorskii krai, Sakhalin)

98. N. semilata Negrobov et Fursov, 1988: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Caucasus)

99. N. sergii Negrobov, 1988: Tadzhikistan

100. N. subcilipes Negrobov, 1988: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Caucasus)

101. N. tatjanae Negrobov, 1987: Japan

102. N. unicalcarata Negrobov, 1988: Sr. Aziya

103. N. unicinata Negrobov, 1988: gory Kyrk-Kychiktau

104. N. verrichterae Negrobov, 1988: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Caucasus)

Subfamily Dolichopodinae

 Tribe Tachytrechini

106. Tachytrechus rubzovi Negrobov, 1976: China

107. Paraclius argenteus Negrobov, 1984: The Russian Far East (Primorskii krai)

108. P. septentrionalis Negrobov, 1980: Mongoliya

Tribe Dolichopodini

109. Sybistroma lenkoranicum Negrobov, 1979: Azerbaidzhan * Nodicornis

110. Hercostomus albibarbus Negrobov, 1976: Mongoliya

111. H. argyraceus Negrobov et Tshalaja, 1987: Kirgiziya

112. H. flaveolus Negrobov et Tshalaja, 1987: The Russian Far East (Primorskii krai)

113. H. flavicoxus Negrobov et Logvinovskij, 1977: Vost. Sibir’ (YAkutiya)

114. H. gracilior Negrobov, 1976: Tadzhikistan

115. H. kedrovicus Negrobov et Logvinovskij, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

116. H. minutus Negrobov et Logvinovskij, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

117. H. nartshukae Negrobov et Logvinovskij, 1976: Mongoliya

118. H. nemorum Smirnov et Negrobov, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

119. H. riparius Negrobov et Gritchanov, 1982: Kirgiziya

120. H. rubroviridissimus Negrobov, 1977: Mongoliya

121. H. sviridovae Negrobov et Tshalaja, 1987: Vost. Sibir’ (Buryatskaya i CHitinskaya oblasti, The Russian Far East (Primorskii krai)

122. H. takagi Smirnov et Negrobov, 1979: Japan

123. H. tanjusilus Negrobov et Zurikov, 1988: Gruziya

124. H. udovenkovae Negrobov et Logvinovskij, 1977: The Russian Far East

125. H. zhenzhuristi Smirnov et Negrobov, 1979: Japan

126. Hypophyllus clarus Negrobov et Onitchenko, 1991: Gruziya

127. Dolichopus (s.str) albipalpus Negrobov, 1973: Mongoliya

129. D. (s.str) asiaticus Negrobov, 1973: Mongoliya

130. D. (s.str) bayaticus Negrobov, 1973: Mongoliya

131. D. (s.str) bicetulatus Negrobov, 1977: The Russian Far East

132. D. (s.str) brunneilineatus Negrobov, 1976: Mongoliya

133. D. (s.str) davshinicus Negrobov, 1973: Vost. Sibir’ (Buryatiya), The Russian Far East (KHabarovskii krai, Magadanskaya obl., Kamchatka)

134. D. (s.str) gorodkovi Negrobov, 1973: Vost. Sibir’

135. D. (s.str) kozlovi Negrobov, 1973: Mongoliya

136. D. (s.str) longicostalis Negrobov et Barkalov, 1978: The Russian Far East (Sakhalin)

137. D. (s.str) longisetosus Negrobov, 1973: Mongoliya

138. D. (s.str) longisetus Negrobov, 1977: Vost. Sibir’ (Buryatiya), The Russian Far East (Primorskii krai, Kamchatka)

139. D. (s.str) mediovenus Negrobov, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

140. D. (s.str) oganesiani Negrobov, 1986: Armeniya

-  D. (s.str) pallides Negrobov, 1973: Buryatiya, The Russian Far East, Mongoliya * Dolichopus negrobovi Gosseries, 1989 (nom.nov.)

142. D. (s.str) platychaetus Negrobov et Barkalov, 1977: The Russian Far East (Magadan skaya obl.), Mongoliya

143. D. (s.str) platylepis Negrobov et Gritchanov, 1979: Ukraina (Odesskaya obl.), YUzhnyi Kazakhstan

144. D. (s.str) polychaetus Negrobov, 1973: Mongoliya

145. D. (s.str) portentosus Negrobov, 1973: Vost. Sibir’ (Irkutsk. obl., Sayany), The Russian Far East (Magadanskaya obl., Primorskii krai, Sakhalin).

146. D. (s.str) postocularis Negrobov, 1977: The Russian Far East (KHabarovskii krai, Kamchatka, Primorskii krai)

147. D. (s.str) romanovi Smirnov et Negrobov in Negrobov, 1973: Vost. Sibir’ (CHitinskaya i Irkutskaya obl.), Mongoliya

148. D. (s.str) setiger Negrobov, 1973: Buryatiya, The Russian Far East (Magadansk. obl)

149. D. (s.str) setitarsis Negrobov et Barkalov, 1977: Mongoliya

150. D. (s.str) sinuatus Negrobov et Barkalov, 1978: The Russian Far East (Amurskaya obl., Sakhalin)

151. D. (s.str) smirnovianus Negrobov, 1977: The Russian Far East (Primor’e)

152. D. (s.str) subspretus Negrobov, 1979: The Russian Far East (Magadanskaya obl.)

153. D. (s.str) sychevskajae Negrobov et Barkalov, 1978: Zap. Sibir’ (Tyumenskaya obl.)

154. D. (s.str) tumefactus Negrobov, 1973: Mongoliya

155. D. (s.str) vadimiani Negrobov et Barkalov, 1978: The Russian Far East

156. D. (s.str) verae Negrobov, 1977: The Russian Far East (Kuril’skie o-va, Sakhalin)

157. D. (s.str) violovitshi Negrobov, 1977: The Russian Far East (Kuril’skie o-va)

158. D.(Hydroceleuthus) acuntagulus Negrobov et Barkalov in Negrobov, 1976: Mongoliya

159. D. (H.) breviclypeus Negrobov, 1976: Vost. Sibir’ (Sayany)

160. D. (H.) pamiricus Negrobov, 1976: Pamir

161. D. (H.) zhelochovzevi Negrobov, 1976: Vost. Sibir’ (YAkutiya)

162. Pseudohercostomus allini Negrobov, 1988: CHili

Subfamily Sympycninae

Tribe Sympycnini

163. Sympycnus changaicus Negrobov, 1973. Mongoliya

164. S. convergens Negrobov, 1973. Mongoliya

165. S. setisosta Negrobov, 1973. Mongoliya

166. S. vadimi Negrobov, 1973. Mongoliya

Tribe Campsicnemini

167. Syntormon eutarsiformis Negrobov, 1975: Mongoliya

168. S. giordanii Negrobov in Negrobov et Matile, 1974: Italiya, Iran

169. S. iranicus Negrobov in Negrobov et Matile, 1974: Iran

170. S. latitarsis Negrobov et Shamshev, 1984: YUg evropeiskoi chasti Rossii (Caucasus)

-    S. lindneri Negrobov, 1975: The Russian Far East (Amurskaya obl, Primorskii krai) * Syntormon flexibilis Becker, 1922

172. S. monochaetus Negrobov, 1975: Vost.Sibir’ (Buryatiya), The Russian Far East (Primorskii krai)

173. S. pseudopalmare Negrobov et Shamshev, 1985: The Russian Far East (Sakhalin)

174. S. samarkandi Negrobov, 1975: Uzbekistan

175. S. siplivinskii Negrobov, 1975: Vost. Sibir’ (Buryatiya)

176. S. subinermis asiaticus Negrobov, 1975: Kirgiziya, Tadzhikistan

177. S. submonilis Negrobov, 1975: Caucasus

178. S. valae Negrobov et Zhilina, 1986: Mongoliya

179. S. violovitshi Negrobov, 1975: The Russian Far East (Kamchatka, Sakhalin)

180. Campsicnemus argyropterus Negrobov et Shamshev, 1985: The Russian Far East (Sakhalin)

181. C. lineatus Negrobov et Zlobin, 1978: The Russian Far East (Primorskii krai)

182. C. pilitarsis Negrobov et Zlobin, 1978: Tadzhikistan

183. C. unipunctatus Negrobov et Zlobin, 1978: The Russian Far East (Primorskii krai)

184. C. versicoloris Negrobov et Zlobin, 1978: The Russian Far East (Primorskii krai)

185. C. vtorovi Negrobov et Zlobin, 1978: Kirgiziya

186. Teuchophorus gissaricus Negrobov et Gritchanov, 1982: Tadzhikistan

187. T. monochaetus Negrobov, Gritchanov, Shamshev, 1984: Tadzhikistan

188. T. pseudobipilosus Negrobov, Gritchanov, Shamshev, 1984: Tadzhikistan

189. T. ussurianus Negrobov, Gritchanov, Shamshev, 1984: The Russian Far East (Primorskii krai)

190. L. buchtojarovi Negrobov et Tshalaja, 1988: TSentr evropeiskoi chasti Rossii (CHuvashiya)

191. Lamprochromus moraviensis Negrobov et Tshalaja, 1988: CHekhoslovakiya

192. L. kowarzi Negrobov et Tshalaja, 1988: CHekhoslovakiya

Subfamily Diaphorinae

Tribe Argyrini, Negrobov

194. Argyra flavida Negrobov, 1973: The Russian Far East (Primorskii krai)

195. A. oreada Negrobov, 1973: N Caucasus

196. A. skufjini Negrobov, 1965: N Caucasus

197. A. ussuriana Negrobov, 1973: The Russian Far East (Primorskii krai)

Tribe Diaphorini

198. Melanostolus tatjanae Negrobov, 1965: N Caucasus

199. M. kolomiezi Negrobov, 1984: Tibet

200. M. longipilosus Negrobov, 1984: Mongoliya

201. Diaphorus anatoli Negrobov, 1986: The Russian Far East (Amurskaya obl.)

202. D. zlobini Negrobov et Duchanina, 1987 : The Russian Far East (Sakhalin)

203. Chrysotus amurensis Negrobov, 1980: The Russian Far East ( Amurskaya obl)

204. C. andrei Negrobov, 1986: Vost. Sibir’ (YAkutiya), The Russian Far East (Amurskaya obl.), Mongoliya

205. C. caerulescens Negrobov, 1980: Zap. Sibir’

206. C. dorli Negrobov, 1980: Tadzhikistan

207. C. fuscoluteus Negrobov et Zurikov, 1986: Vost. Sibir’ (YAkutiya)

208. C. ljutengensis Negrobov et Zurikov, 1986: Vost. Sibir’ (YAkutiya)

209. C. smithi Negrobov , 1980: Vost. Sibir’ (Baikal, Sayany)

210. Asyndetus diaphoriformis Negrobov et Shamshev, 1986: The Russian Far East (Primorskii krai)

211. Asyndetus izius Negrobov, 1973: Mongoliya

212. A.longicornis Negrobov, 1973: Vengriya, Mongoliya, China

213. A. minutus Negrobov et Shamshev, 1986: The Russian Far East (KHabarovskii krai)

214. A. mixtus Negrobov et Shamshev, 1986: Turkmeniya

215. A. vividus Negrobov et Shamshev, 1986: The Russian Far East (Primorskii krai)

Subfamily Systeninae

216. Systenus sachalinensis Negrobov et Shamshev, 1985: The Russian Far East (Sakhalin)

Subfamily Medeterinae

Tribe Medeterini

217. Medetera acanthura Negrobov et Thuneberg, 1970: Murmanskaya, Leningradskaya i Permskaya obl.

218. M. alexandri Negrobov, 1979: The Russian Far East (Kuril’skie o-va)

219. M. armeniaca Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: Armeniya, Azerbaidzhan

220. M. asiatica Negrobov et Zaitzev in Negrobov, 1979: Vost. Sibir’ (Tuva), Kirgiziya,

221. M. baicalica Negrobov, 1967: Vost. Sibir’ (Buryatiya)

222. M. bargusinica Negrobov et Golubtzov, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

223. M. bidentata Negrobov et Golubtzov, 1991: The Russian Far East (Primorskii krai)

224. M. bisecta Negrobov, 1967: Rossiya (Caucasus)

225. M. bispinosa Negrobov, 1967: Voronezhsk. obl., N Caucasus

226. M. brunnea Negrobov, 1970: Mongoliya

227. M. capillata Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

228. M. capitiloba Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: Ukraina (KHersonskaya obl.)

229. M. collarti Negrobov, 1967: N Caucasus

230. M. complicata Negrobov, 1967: TSentr evropeiskoi chasti Rossii

231. M. curviloba Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: Tadzhikistan

232. M. delita Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

233. M. educata Negrobov, 1979: The Russian Far East (Primorskii krai)

234. M. fascinator Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

235. M. feminina Negrobov, 1967: CHekhiya, Slovakiya, tsentr i yug evropeiskoi chasti Rossii

236. M. fissa Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

237. M. flavirostris Negrobov, 1966: Kazakhstan

238. M. fumida Negorbov, 1967: Sever i tsentr evropeiskoi chasti Rossii

239. M. grunini Negrobov, 1966: Turkmeniya

240. M. gussakovskii Negrobov, 1966: Tadzhikistan, Turkmeniya

241. M. hissarica Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Tadzhikistan

242. M. hymera Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: The Russian Far East (Amurskaya obl.)

243. M. insica Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Dal’nii (Primorskii krai)

244. M. infuscata Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Dal’nii (Primorskii krai)

245. M. jacuta Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Vost. Sibir’ (YAkutiya)

246. M. japonica Negrobov, 1970: Japan

247. M. kaszabi Negrobov, 1970: Mongoliya

248. M. kerzhneri Negrobov, 1966: Kazakhstan

-     M. kowarzi Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Avstriya * Medetera muralis Meigen, 1824

250. M. krivolutskiji Negrobov et Tzurikov, 1991: V’etnam

251. M. krivosheinae Negrobov, 1968: TSentr evropeiskoi chasti Rossii (YAroslavskaya obl.), Vost. Sibir’ (Buryatiya)

252. M. lamprostomoides Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Vost. Sibir’ (YAkutiya)

253. M. lamprostomoides kasachstanica Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Kazakhstan

254. M. latipennis Negrobov, 1970: Mongoliya, China

255. M. lorea Negrobov, 1967: TSentr evropeiskoi chasti Rossii

256.     M. meridionalis Negrobov, 1967: Ukraina, tsentr i yug evropeiskoi chasti Rossii, Kazakhstan, Zap. Sibir’  * Medetera jacula (Fallen, 1823)

257.      M. miki Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Avstriya * Medetera muralis Meigen, 1824

257a.      M. montana Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Tajikistan

258. M. mixta Negrobov, 1967: CHekhoslovakiya, TSentr i yug evropeiskoi chasti Rossii, Caucasus. Ukraina, Krym, Kazakhstan, Kirgiziya, Tadzhikistan, Mongoliya

259. M. mongolica Negrobov, 1966: Mongoliya

260. M. morgei Negrobov, 1971: Frantsiya

261. M. mucronata Negrobov et Golubtzov, 1991: The Russian Far East (Primorskii krai)

262. M. nebulosa Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: The Russian Far East (Primorskii krai)

263. M. nubilans Negrobov et Tzurikov, 1991: V’etnam

264. M. occultans Negrobov, 1970: Japan

265. M. pallens Negrobov, 1967: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Caucasus)

266. M. palmaris Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Kazakhstan, Tadzhikistan

267. M. paralamprostoma Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Tadzhikistan

268. M. pavlovskii Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Iran

-     M. peloria Negrobov, 1967: YUg evr. chasti Rossii (Caucasus)  * Medetera muralis Meigen, 1824

270. M. penicillata Negrobov, 1970: The Russian Far East (Primorskii krai), Japan

271. M. polonica Negrobov et Capecki, 1977: Pol’sha

272. M. prjachinae Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Sever evropeiskoi chasti Rossii

273. M. protuberans Negrobov, 1967: Finlyandiya, sever evropeiskoi chasti Rossii

275. M. rara Negrobov et Tzurikov, 1991: V’etnam

276. M. ravida Negrobov, 1970: The Russian Far East (Primorskii krai), Japan

277. M. relicta Negrobov, 1967: TSentr i yug (N Caucasus) evropeiskoi chasti Rossii

278. M. rufipes Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: The Russian Far East (Primorskii krai)

279. M. seguyi sphaeroidea Negrobov, 1967: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Caucasus)

280. M. sibirica Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Zap. Sibir’

281. M. sphaeropyga Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: The Russian Far East (The Russian Far East)

282. M. spinulicauda Negrobov, 1970: The Russian Far East (Primorskii krai), Mongoliya

283. M. stackelbergiana Negrobov, 1967: TSentr evropeiskoi chasti Rossii, The Russian Far East (Primorskii krai)

284. M. stylata Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Vost. Sibir’, The Russian Far East (Primorskii krai)

285. M. subtristis Negrobov, 1970: Zap. i Vost. Sibir’

286. M. sutshanica Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: The Russian Far East (Primorskii krai)

287. M. takagii Negrobov, 1970: Japan

288. M. tarasovae Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: Zap. Sibir’, The Russian Far East (Primorskii krai)

289. M. taurica Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1974: YUg evropeiskoi chasti Rossii

-     M. thunebergi Negrobov, 1967: Sever i tsentr evropeiskoi chasti Rossii, Ukraina, Zap. Sibir’, The Russian Far East * Medetera excellens Frey, 1909

291. M. tropica Negrobov et Tzurikov, 1991: V’etnam

292. M. tuberculata Negrobov, 1966: China, Mongoliya

293. M. tuberculosa Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

294. M. tumidula Negrobov, 1967: YUg evropeiskoi chasti Rossii (N Caucasus)

295. M. ussuriana Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

296. M. verae Negrobov, 1967: Armeniya

297. M. victoris Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1977: The Russian Far East (Primorskii krai)

-     M. viridipalpa Negrobov et Schumann, 1990: Afrika (Zair) * Medetera maynei Curran, 1925

299. M. zaitzevi Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1977: Tadzhikistan

300. M. zinovjevi Negrobov, 1967: Sever evr. chasti Rossii, Zap. Sibir’ (Ural), The Russian Far East (Primorskii krai)

        Lorea Negrobov, 1966

302. M. (L.) zimini Negrobov, 1966: Tadzhikistan

-      Saccopheronta altimontana Negrobov, Vanschuytbroeck, Gritchanov, 1981: Afrika (Kongo)  * Saccopheronta nigra Vanschuytbroeck, 1960

304. S. aperta Negrobov, Vanschuytbroeck, Gritchanov, 1981: Afrika (Kongo)

305. S.arnaudi Negrobov, Vanschuytbroeck, Gritchanov, 1981: Afrika (Kongo)

306. S. glabra Negrobov, Vanschuytbroeck, Gritchanov, 1981: Afrika (Kongo)

307. S. migritibia Negrobov, Vanschuytbroeck, Gritchanov, 1981: Afrika (Kongo)

-     S. subquinta Negrobov, Vanschuytbroeck, Gritchanov, 1981: Afrika (Kongo)  * Saccopheronta hirsuticosta Parent, 1935

-     S. ulrichi Negrobov, Vanschuytbroeck, Gritchanov, 1981: Afrika (Kongo) * Saccopheronta pulchra Vanschuytbroeck, 1951

Tribe Thrypticini, Negrobov

311. Thrypticus altaicus Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1971: Vost. Sibir’

312. T. aphroditus Negrobov et Tzurikov, 1986: Krasnodarskii krai

313. T. emiliae Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: Vost. Sibir’ (Altai)

314. T. incanus Negrobov, 1967: Sever evropeiskoi chasti Rossii

315. T. intercedens Negrobov, 1967: Sever evropiskoi chasti Rossii

-     T. paludicola Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: Germaniya, Vost. Sibir’, Iran * Thrypticus intercedens Negrobov, 1967

317. T. politus Negrobov, 1967: Ukraina, Kazakhstan

318. T. riparius Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

319. T. tonsus Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: Kazakhstan

320. T. tsacari Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: The Russian Far East (Primorskii krai)

321. T. vestitus Negrobov in Negrobov and Stackelberg, 1972: Kazakhstan

322. T. virescens Negrobov, 1967: Sever evropeiskoi chasti Rossii

Novye taksony opisannye iz iskopaemykh smol.

 Prosystenus Negrobov, 1976: paleotsen - ? eotsen; Sakhalin.

324. Prosystenus zherichini Negrobov, 1976: paleotsen - ? eotsen; Sakhalin.

Cretomicrophorus Negrobov, 1978: iz melovogo retinita; Taimyr; verkhnii mel, kon’yak - nizhnii santon?.

325.  Cretomicrophorus pohdendorfi Negrobov, 1978: iz melovogo retinita; Taimyr; verkhnii mel, kon’yak - nizhnii santon?.

Archichrysotus Negrobov, 1978: iz melovogo retinita; Taimyr; verkhnii mel, kon’yak - nizhnii santon?.

328. Archichrysotus hennigi Negrobov, 1978: iz melovogo retinita; Taimyr; verkhnii mel, kon’yak - nizhnii santon?.

329. Archichrysotus minor Negrobov, 1978: iz melovogo retinita; Taimyr; verkhnii mel, kon’yak - nizhnii santon?.

Retinitus Negrobov, 1978: iz melovogo retinita; Taimyr; verkhnii mel, kon’yak - nizhnii santon?.

331. Retinitus nervosus Negrobov, 1978: iz melovogo retinita; Taimyr; verkhnii mel, kon’yak - nizhnii santon?.

332. Mesorhaga vladimiri Negrobov et Selivanova (in litt.), baltiiskii yantar’

333. Mesorhaga quadrispinosa Negrobov et Selivanova (in litt.), baltiiskii yantar’

334. Mesorhaga brevicerca Negrobov et Selivanova (in litt.), baltiiskii yantar’

335. Mesorhaga longicerca Negrobov et Selivanova (in litt.), baltiiskii yantar’


Dolichopodidae Homepage